Sıkça Sorulan Sorular

Elektrik ve elektronik alanlarında kullanılan,üzeri yalıtkan bir madde ile kaplı, içine bir veya birden fazla metalik iletkenin ( stadartlar dahilinde) yerleştirilmesi ile oluşmuş enerji&elektirk akımı taşıma ürünüdür. Bir veya daha fazla tel, yalıtıcı bir maddeyle kaplanarak üretilmekte ve hayatımızı her alanında kullanılmaktadır

 

Tüm belgelerimize .................... linkinden ulaşabilirsiniz.

Kablolarımız üretimden kaynaklanan  hatalar için teslim tarihinden itibaren 2 yıl garantimiz altındadır. Tüketiciye ulaşmasından sonra oluşabilecek kullanıcı hataları yükleme, taşıma, normal kullanım alanları haricinde farklı bir kullanımdan doğacak hatalar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Erse Kablo bu gün bir çok projede tercih edilen ve aranan bir marka. Bu durumun sorumluluğu ise çok büyük. Bu sorumluluğa yakışır davranmaya ve bu sorumluluğu taşıyacak standartlardan ve ürünlerden ödün vermiyoruz. Kuruluşumuzda itibaren müşterilerimizin zihninde oluşan ‘güvenilir marka’ imajımızı korumaya da devam edeceğiz. Bunun gereği olarak ise Erse Kablo her yıl bütçesinden önemli bir miktarı Ar-Ge faaliyetlerine ayırır. Oluşturduğumuz laboratuar, laboratuar cihazları, yetişmiş kalite kontrol ve ar-ge personeli de bunun kanıtıdır.

Erse Kablo; ürettiği ERVİTAL Yangına dayanıklı kablolar ile uluslar arası saygın bir kuruluş olan MPA NRW.’nin laboratuvarlarında DIN 4102-12’ye (E30 – E90) uygun olarak, sistem süreklilik testlerini başarıyla geçmiş ve VDE sertifikasını Türkiye’de almaya hak kazanmış ilk ve tek firmadır.

DIN 4102-12’ye (E30 – E90) Yangın dayanım standardı, fonksiyon devamlılığını sağlayan uluslar arası bir kriterdir. Temel amacı; acil aydınlatma, asansör ve anons sistemleri gibi bir yangın esnasında insanlar için hayati önem taşıyacak sistemlerin fonksiyon devamlılığını sürdürmektir.

Ayrıca; ürün yelpazesindeki birçok ürüne uluslar arası saygın kuruluşlardan almış olduğu sertifikalar ile sektörde en geniş kapsama sahip olan firma özelliğini devam ettirmektedir.

Yangına dayanıklı kablolar için İngiliz LPCB kuruluşundan sertifikalandırma çalışması ve henüz Türkiye de lisans verilmemesine rağmen Güneş Enerjisi sistemleri kabloları olan solar kablolar sertifikalandırma çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca Erse Kablo olarak KalDer ile birlikte “Ulusal Kalite Hareketi” ve “EFQM Mükemmellik modeli” çalışmalarına başladık. Şu an personelimizin eğitim süreci devam etmektedir. “EFQM”; uzun soluklu Mükemmeli arama yolculuğunu “Yönetim Modelimiz” olarak belirledik ve tüm organizasyonumuza yaymaya çalışıyoruz, kısacası şirketin teknik, idari ve yönetsel anlamda dönüşüm-gelişim uygulaması olacak.

Bunun ilk meyvesi ise Uzun soluklu bir yolculuk olan; Ulusal Kalite Hareketine dâhil olduk ve Ulusal Kalite Hareketi iyi niyet bildirgesini KalDer Yönetim kurulu başkanı ile imzaladık. 

RoHS, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen; elektronik cihaz ya da malzemelerde bazı maddelerin bulunmamasını şart koşan direktiftir.  İngilizce Restriction of Hazardous Substances Directive (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) kelimesinin baş harflerinden oluşur.

Kurşun, Kadmiyum, Civa ve Bromürlü bileşenler insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını yasaklar.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Avrupa Birliği'nin kimyasallara ilişkin bir politikası olup “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması” anlamına gelen Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ifadesinin harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır.

EMC (ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK) : Bir sistem veya cihazın içinde bulunduğu elektromanyetik ortamdan etkilenmeden fonksiyonlarını (giderilemeyecek bir elektromanyetik bozulma olmaksızın) yerine getirebilme yeteneğidir. Bir cihazın çevresindeki diğer cihazları etkileyecek istenmeyen elektromanyetik dalgalar yaymaması ve aynı zamanda diğer cihazların yaydığı istenmeyen dalgalardan da etkilenmemesi gerekmektedir.

EMC kalitesini belirleyen ana etkenlerden birisi, cihazları birbirine bağlayan kablolardır. Çünkü, istenmeyen elektromanyetik dalgaları bir noktadan digerine ilettikleri gibi (iletkenlik yoluyla girişim), üzerlerinde dolasan sinyalleri bir anten gibi bulundukları ortama da yayarlar (ısıma yoluyla girişim).

Kablo performansını belirleyen iki temel unsur, ekranlama malzemesi kalitesi ve kablo ekran topraklamasıdır.

Kablonun yayılma hızı; kablo içindeki sinyal hızının ışık hızına oranıdır. Örneğin Yekpare (solid) PE yalıtımlı kabloda yayılma hızı %66 iken Köpük PE de %87’ye kadar yükselir.
Bu özellik gecikme olarak da gösterilebilir.

Bir elektrik devresi ya da cihazın, iletken bir ara baglantı ile istemli ya da istem dısı olarak, yeryüzü

(toprak potansiyeline) ya da toprak yerine geçebilecek büyüklükte refarans olan bir yüzeye baglanmasıdır.

Yeryüzü mutlak referans sıfır volt olarak kabul edilir. Gerçek anlamda bir topraklama için tüm cihazların bu mutfak sıfır noktasına getirilmesi zorunludur.

Pratikte toprak yerine geçebilecek yapılardan bazıları:

» Çelik kafes binalar

» Araç gövdesi (otomobil, uçak, gemi)

» Su boruları

» Toprak elektrotlu sistemler

» Topraklama plakası ve kafesi vb.

Kablolar kaynak ile yük arasında sinyal iletiminde kullanıldıgından dolayı ekranlamanın hangi tarafta yapılacagı ve topraklama kalitesi büyük önem tasımaktadır. Sadece yük tarafından ekranlanmıs bir kabloda istenmeyen elektrik alanlar iyi ekranlanır. Ancak bu manyetik alanların ekranlanmasına yetmez. Hem yük hem de kaynak tarafında topraklama uygulandığında elektrik alan ekranlanması daha iyi olur ve manyetik ekranlama da saglanmıs olur. (10-20 dB ekranlama etkinligi artar)

Bükülü çift iletken kullanılarak (iletkenler arasındaki alanı küçülterek ve büküm sayesinde zıt yönlü akımlar akması saglanarak) manyetik sızıntı azaltılır. Her iki taraftan da topraklama uygulandıgında elektrik ve manyetik ekranlama etkin biçimde saglanmıs olur.

Bir iletim hattında, yansımasız durumda, hat üzerinde ilerleyen gerilim dalgası ile akım dalgasının genlikleri oranıdır.

Coaxial kabloların en genel elektriksel özelligi karakteristik empedanstır.Uzunluga baglı degildir.Kablo boyutları ve yalıtkan malzemeye baglıdır.Ohm olarak ifade edilir.Coaxial kablolar genelde 50 ohm, 75 ohm ,93 ohm olarak yapılandırılır. 

Ekranlama etkinliği, ekran olmadan alınan sinyalin ekran varken alınan sinyale oranıdır. 
Ölçüm prosedürlerinden elde edilen veri asagıdaki tabloda verilen matematiksel formulasyonlarla kullanılarak farklı frekans aralıklarında ekranlama etkinligi hesaplanır.

Ekranlama amacıyla seçilecek malzemeler üç grupta toplanabilir:

1)Yüksek Performanslı Malzemeler
Çelik, bakır, paslanmaz çelik gibi malzemelerden yapılmıs kapama (80-120 dB ekranlama etkinligi)

2)Standart Performanslı Malzemeler
Iletken metal tabakalar (20-40 dB ekranlama etkinligi)

3)Zayıf Performanslı Malzemeler
Metallestirilmis kumas yapılar iletken kagıt malzemeler (iletken polimerler) (15-30 dB ekranlama etkinligi)
Pratikte birçok sorunu 40 dB ekranlama etkinligi çözebilir.
Askeri sistemlerde 100-120 dB ekranlama etkinligi istenebilmektedir.

Tüm iletim hatları veya koaksiyel kablolar sinyal kayıplarına sebep olurlar. Baska bir deyisle, sinyal siddetinde kablo içinde, devre içinde veya hava ortamında ilerlemesi esnasında azalma meydana gelir. Zayıflama olarak adlandırılan bu kayıplar iletim hattının verimliligini azaltacak ve güç kapasite limitlerini düsürecektir. Desibel cinsinden bir oran olarak veya logaritmik bir oran cinsinden ifade edilirler.

Kabloların zayıflama yönünden performansının değerlendirilmesi konusunda zayıflama sabiti değerlendirilir.

Zayıflama sabiti bir kablo veya diğer iletim ortamı için sinyalin gittiği yol doğrultusunda azalan voltaj veya akım oranıdır.
Birimi desibel/birim kablo uzunlugudur.

Kablo boyutları,yalıtkan malzemenin kalitesi ve kablonun dösenmesi sırasındaki hatalar karakteristik empedansı etkiler. Her düzensizlik ve hata yansımalara sebep olur.
Geri dönüs kaybı çıkıs sinyali ile yansıyan sinyalin arasındaki orandır.

Exproof , Explosion Proof kelimesinin kısaltması olup anlamı; Patlamaya Karşı Korunmuş olmaktır.

FE 180
IEC 60331 – 21 ve 23 Standardı gereği yapılan Yangın Testlerinden; kabloların 180 dakika süre ile akım iletimini (Kablonun devre bütünlüğü veya bu sürelerde kablonun üzerindeki akımı taşıyabilmesi) sağlaması.

PH 30…60…90…120 
EN 50200 Standardı gereği yapılan Yangın Testlerinden; kabloların 30 dakika, 60 dakika, 90 dakika, 120 dakika süre ile akım iletimini (Kablonun devre bütünlüğü veya bu sürelerde kablonun üzerindeki akımı taşıyabilmesi) sağlaması.

E 30…60…90
DIN 4102 – 12 Standardı gereği yapılan Yangın Testlerinden; kabloların 30 dakika, 60 dakika, 90 dakika süre ile akım iletimini (Kablonun devre bütünlüğü veya bu sürelerde kablonun üzerindeki akımı taşıyabilmesi) sağlaması.

CI  
Circuit Integrity (devre bütünlüğü) teriminin kısaltması olmakla birlikte yangına dayanıklı enstrüman kablolarında kullanılan rumuzdur.

Yalıtım
Yalıtım kablonun her bir tipi için belirtilen tipteki termoplastik malzemeden olmalıdır.
En büyük sürekli iletken sıcaklıgı 70 ºC için ve PVC bilesigi ile yalıtılmıs kablolar için, TI 1, TI 2, TI 4, ve TI 5 tipleri uygundur.
En büyük sürekli iletken sıcaklıgı 90 ºC için ve PVC bilesigi ile yalıtılmıs kablolar için TI3 tipi uygundur.

Kılıf
Kılıf her bir kablo tipi için belirtilen tipteki termoplastik malzemeden olmalıdır.
» Sabit tesislerdeki PVC kılıflı kablolar için TM 1 tipi
» PVC Kılıflı bükülgen kablolar için TM 2 tipi
» Isıya dayanıklı beyan edilen iletken sıcaklıgı 90 ºC yi asmayan PVC kılıflı bükülgen kablolar için TM 3 tipi
» Yaga dayanıklı PVC kılıflı kablolar için TM 5 tipi (H05VV5- F,H05VVC4V5- K)
» Düsük sıcaklıga dayanıklı PVC örtülü kablolar için TM 6 tipi olmalıdır.

Uygulama
Kılıf homojen bir tabaka olarak
» Tek damarlı kablolarda damar üzerine
» Çok damarlı kablolarda damar toplulugu ve dolgular veya varsa iç örtü üzerine ekstrüde edilir.

Koaksiyel kablolar özellikle yüksek frekanslarda kullanılır. Ancak frekansın alanın üst sınırı vardır bu sınır kritik frekans olarak tanımlanmaktadır. Kablo bu sınırın üstünde kullanılmamalıdır.
Kablonun ortalama çapının  olduğu dikkate alınırsa,

Bu frekans şu şekilde verilir.
 .
Manyetik geçirgenlik 1 e eşitlenirse,
 .
Ancak yüksek frekansla ilgili bir sınırlama daha vardır. Yüksek frekanslarda kablo fazla bükülmemelidir. Amprik olarak, kablo bükülme yarıçapı sinyalin kablo içindeki dalga boyundan büyük olmalıdır.

Yapı malzemelerinin temel karekteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin koyulaması kurallarının oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirliyen yönetmeliktir.

CPR kablolarının yangına tepkisi ve yangın direnci ile ilgilenmekte ve kurallar gerekmektedir. Temel gerekliliği; yangın durumunda emniyet dokümanında bu kurallar açıklanmıştır.

EN 13501 Elektrik kablolarının tepki sınıflandırılmasında ECa sınıflandırılmasında EN 60332-1-2 göre alev yürümesi testi istenmektedir. PVC esaslı (halojenli) kablolar bu sınıfa girebilir. 
Bize göre tüm kabloları kapsamaktadır. Ancak yapı kapalı alanlarında hangi kabloların kullanılacağı konusunda henüz belirsizlik var. Standartlar henüz yayımlanmamıştır.

a - Yangına Tepki: Yapı malzemelerinin (kablo) yangının yayılmasına katkısı.
b - Yangına Dayanıklılık: Yapı malzemelerinin (kablo) verilen bir sürede operasyonu devam ettirebilmesi (devre bütünlüğü)

Yapı malzemelerinin yanıcılık özellikleri ile ilgili ortak Avrupa sınıfları.(EUROCLASSES) (EN 13501-1)

» EN 50399                     
» EN 13501-1
» EN 60332-1-2
» PrEN 13501-6
» EN 610034-2 
» PrEN 50575
» EN 50267-2-3

» EN 50200 
» IEC 60331 serisi 
» EN 61034-2
» EN 50362 
» IEC 60331-1 
» EN 50267 serisi
» IEC 60332 serisi 
» IEC 60331-2 
» EN 50289-4-16 
» EN 50577

Mevcut durumda kablolar için alçak gerilim direktifine göre uygunluk beyanı düzenlenmekte ve CE işareti koyulmaktadır. Uygunluk beyanı düzenlenirken kablo üretim standartları belirtilmektedir.

» Kablolar belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirmelidir.
» CPR uygunluk beyanı yerine ürünün yapıda kullanıldığında ortaya koyacağı performansı ifade eden performans beyanı kullanılmaktadır.
» Kablolar alçak gerilim direktifine uyumlu standartlar kapsamında belgelendirilmeli, kablolar yangına dayanıklı ise, yangına dayanım testlerinden geçirilerek belgelendirilmelidir.
» Kabloların yangına tepki sınıflandırılması onaylı kuruluş tarafından yaptırılmalıdır.
» Bu onaylar ve belgelendirmelerden sonra performans beyanı yayımlanır ve ürüne CE işereti konulmaktadır. 

CPR 1 temmuz 2013 ‘de zorunlu olarak yürürlüğe girdi. Ancak uyumlaştırılmış standartlar konusunda boşluk bulunmaktadır. Örneğin: EN 50575 ve  EN 13501-6 tasarı halinde ve 2014 şubat ayında tahmini yayımlanacaktır. Sistemin oturması 2015 bulabilir.

Kablolar konusunda performans sınıflandırılmasını her ülke kendisi belirleyecek ama Türkiye açısından Avrupa da kabul görmüş sınıflandırma örnek alınacaktır.
Bizim görüşümüz : yapıların kapalı bölümlerine A1 , B1ca B2ca  , C ve D sınıfları dışında kablo girmemelidir.

CPR zorunlu bir uygulamadır. Avrupa birliği ülkelerine ürün verecek her ülke CPR şartlarını karşılamalıdır.

Kablo üretiminde çok değişik malzemeler kullanılmakla birlikte en çok kullanılan malzemeler şunlardır:
a) Polivinilclorur (PVC) esaslı malzemeler
b) Polietilen (PE) malzemeler
c) Halojen ihtiva etmeyen ve düşük duman yoğunluklu malzemeler (HFFR-LSOH)
d) Yangına dayanıklılık sağlayan malzemeler

a) Polivinilclorur (PVC) esaslı malzemeler özellikleri:
PVC (polivinilclorur), kablo yalıtım ve kılıflamasında çok kullanılan bir malzemedir. Ucuz ve kolay uygulanabilir olduğu için tercih edilmektedir. Doğasında alev geciktiricilik vardır. Katkı maddeleriyle alev geciktiricilik özelliği geliştirilse de yangın esnasında yoğun duman ve korozif gaz çıkarmaktadır. Yoğun duman tahmin edileceği gibi insanların tahliyesi ve söndürme ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırır.
Yangın esnasında PVC esaslı kablo ve yapı malzemelerinin yanması sonucu ortaya çıkan HCl, CO2 ve CO gazları insanların birincil ölüm sebebidir. HCl gazınınsu ile birleşmesinden oluşan Hydrochloric asit metal yapı elemanlarını ve elektronik cihazları hızla korozyona uğratır. Proje kapsamında teknik ekibimizin ve standart olarak uygulanabileceği belirtilen alanlarda yer verilmiştir.

b) Polietilen (PE) malzemeler özellikleri:

 Polietilen malzeme, kimyasal olarak halojensiz bir malzemedir. Yandığında zehirli ve korozif gaz yaymaz ancak; alev geciktirici özelliği bulunmadığı ve kolay
alevlendiği için yangının büyümesine katkıda bulunur. Duman yoğunluğu da limit değerlerin üzerindedir. 
Bu sebeplerden dolayı polietilen malzemeden üretilen kablolar yapı içinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

c) HFFR (LSOH) malzemlerin  özellikleri: 

Alev geciktiricidir, yangın kaynağının uzaklaşması veya yangının kaynağının sönmesi durumunda alevlenmiş kablolar kendi kendine söner ve yangın yayılımını artırmazlar.  
Yangın şartlarında korozif ve zehirli gaz yaymazlar. Bu özellik öncelikle insan yaşamı için önemlidir, elektrik ve elektronik cihazlarda korozyona sebep olmazlar. 
Düşük duman yoğunluğuna sahiptir. İnsanların yangın mahallinden tahliyesi ve yangın söndürme çalışmaları açısından düşük duman yoğunluğu önemlidir.

d) Yangına dayanıklı malzemelerin özellikleri: 

Yangına dayanıklı malzemeler kablonun özellikle damar yalıtımında kullanılmaktadır. Bunun sebebi kuşkusuz elektrik akımını kablo damarlarının taşımasıdır.
Ayrıca damarların yangına dayanımını artırmak için koruyucu sargı ve kılıflar da kullanılmaktadır.
Günümüzde en çok aşağıdaki malzemeler kullanılmaktadır.

Kablo yalıtımında;

1)Çapraz bağlı seramik formunda polimer kompaund, silikon esaslı yalıtım malzemesidir. Standart yanma testlerinden başarıyla geçmektedir.
 2)Mika bant + XLPE veya çapraz bağlı HFFR kompaund, bu kombinasyon daha çok güç kablolarında uygulanmaktadır.
 Kablodaki damarların üzerine alev bariyeri olarak cam elyaf bant veya mika bant kullanılmaktadır.

Ervital yangına dayanıklı sinyal kontrol kabloları kullanım alanları:

 • İnsanların Yoğun Olarak Bulunduğu Kapalı Ortamlarda
 • Enstrüman ve Kontrol Mühendisliğinde
 • Endüstriyel Elektronikte
 • Bina İçi Haberleşme Sistemlerinde
 • Güvenlik Ve Yangın İhbar Sistemlerinde
 • İnsan Hayatının Ve Önemli Malzemelerin Korunması Gereken Tüm Yapılarda
 • Bilgisayar Ve Ofis Makinelerinde
 • Bina İçi Ses Düzenlerinde

Ervital yangına dayanıklı enerji kabloları kullanım alanları:

 • Yangın Sırasında Çalışması Gereken Cihaz Ve Makinelerde(Acil Durum Asansörleri Yangın Suyu Sistemleri Vs.)
 • Yangın Alarım Sistemine Bağlı Çalışan Havalandırma Sistemlerinde
 • Yangın Kaçış Yollarını Aydınlatmasında
 • Acil Durum Güç Kaynaklarında
 • İnsan Hayatının Ve Önemli Malzemelerin Korunması Gereken Tüm Yapılarda

Avantajları

 • Alev Geciktirici Özellik
 • Düşük Duman Yoğunluğu
 • Zehirli Ve Korozif Gazlardan Arındırılmış
 • Yalıtımın Dayanıklılığı 180 Dakika(Min)

Coaxial kablolar kullanım alanları:

 • Bina içi catv-cctv sistemlerinde ve düşük zayıflama istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır. HFFR olanlar, yapısı itibariyle alev geciktirici özelliğe sahip olan bu kablolar insanların yoğun olduğu (alış veriş merkezlerinde, otellerde vb) ortamlarda yangın esnasında ortaya çıkan duman ve korozif gazların insan sağlığını tehdit etmemesi istenilen yerlerde kullanılır.

Sinyal kontrol kabloları kullanım alanları:

 • Elektromanyetik Karışma Ve Girişimlerin Olduğu,
 • Enstrüman Ve Kontrol Mühendisliğinde
 • Endüstriyel Elektronikte
 • Bilgisayar Ve Ofis Makinelerinde
 • Bina İçi Haberleşme Sistemlerinde
 • Bina İçi Ses Düzenlerinde
 • İnsanların Yoğun Olarak Bulunduğu Kapalı Ortamlarda (HFFR)
 • İnsan Hayatının Ve Önemli Malzemelerin Korunması Gereken Yerlerde (HFFR

Erflex kumanda kabloları kullanım alanları:

 • Enstrüman Ve Kontrol Mühendisliği
 • Enerji İstasyonlarında
 • Ölçme, Ve Kontrol Amaçlı Olarak Makine Üretiminde
 • Montaj Ve Üretim Hatlarında
 • Mekanik Zorlanmaların Orta Derecede Olduğu Yerlerde
 • İnsanların Yoğun Olarak Bulunduğu Kapalı Ortamlarda (HFFR)
 • İnsan Hayatının Ve Önemli Malzemelerin Korunması Gereken Yerlerde (HFFR)

Veri iletişim kabloları kullanım alanları:

 • Scada sistemlerinde
 • Su ve doğalgaz dağıtım şebekelerinde
 • Elektrik üretim ve dağıtımında
 • Akaryakıt dolum tesislerinde
 • Elektrik santrallerinde
 • Üretim bantlarında

Compozit kablolar kullanım alanları:

 • Kapalı devre tv ve kamera sistemlerinde kısa mesafeli video, ses ve sinyal iletiminde kullanılırlar.
 • Bu tür kompozit kablolar kullanım amaçlarına göre farklı kesitlerde üretilmektedirler.
 • İnsanların Yoğun Olarak Bulunduğu Kapalı Ortamlarda (HFFR)
 • İnsan Hayatının Ve Önemli Malzemelerin Korunması Gereken Yerlerde (HFFR

SİLİKON Kabloları kullanım alanları: 
- Yüksek ısı bulunan makine ve ortamlarda
- Düşük ısı bulunan ortamlarda
- Demir çelik endüstrisinde
- Cam Sanayisinde
- Brulörlerde
- Isıtma ve aydınlatma sistemlerinde 
- Beyaz eşya sektöründe

Kullanım Alanları:
- Kimya sanayisinde
- Güç santrallerinde
- Petro kimya endüstrisinde
- iç ve dış ortamlarda ; kuru ıslak ve nemli ortamlarda

Bina otomasyon kabloları kullanım alanları: 

EIB-H(St)H:

 • Aydınlatma sisteminin otomasyonunda
 • Güvenlik sistemlerinin otomasyonunda
 • Isıtma, soğutma ve havalandırma otomasyonunda
 • Ses ve görüntü sistemleri otomasyonunda
 • Elektrik, su ve doğalgaz sistemleri otomasyonunda

NOT: bu tip kablolar besleme kablosu olarak ve yer altı tesisatlarında kullanılmak için uygun değildir.

Anons sistemi kabloları kullanım alanları:
Öncelikle, kabloların üretiminde ve uygulamalarında, kullanılan hammaddelerin özellikleri ve üretim parametreleri önem arz etmektedir. Parametreler ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve kullanım alanlarında ise esnek çözüm olanakları sağlamalıdır.
Bu grupta yer alan kabloların uygulama ve kullanım alanları çok geniş bir yelpazeye sahip olup özellikle gelişen teknoloji ve sanayileşmenin de sinyal taşıma ve kontrol mekanizmalarının can damarları olmaya devam etmektedir

Günümüz dünyasında ağır sanayi tesislerinin (petro kimya tesisleri, petrol rafinerileri, ham petrol pompa istasyonları, doğal gaz pompa istasyonları, termik santraller, hidroelektrik santraller, doğal gaz çevrim santralleri, akaryakıt dolum tesisleri) gelişmesi ve otomasyon sistemine geçmesi sebebiyle standart enstrüman kabloları bu tür tesislerin ihtiyaçlarına cevap verememektedir.

Bu nedenledir ki bu tür tesislerde ve ağır sanayi işletmelerinde endüstriyel amaçlı enstrüman kablolarının kullanımı zorunluluk haline gelmiştir.

Firmamız, aşağıda da belirttiğimiz uluslararası kabul görmüş standartlara uygun bu tür kabloların üretimini yapmaktadır.

Ayrıca müşterilerimizin özel isteklerine göre de özel tasarımlar yapılarak üretim yapılmaktadır.

» EN 50288-7
» PAS 5308-1    
» PAS 5308-2

ENSTRÜMAN KABLOLARI YALITIM VE KILIF MALZEMELERI STANDARTLARI
» EN 50290-2-21 PVC YALITIM/EN 50290-2-22 PVC DIŞKILIF
» EN 50290-2-23 POLIETİLEN YALITIM/EN 50290-24 POLIETILEN DIŞKILIF
» EN 50290-2-29 XLPE YALITIM
» EN 50290-2-27 HFFR DIŞKILIF
» EN 50363-1 SİLİKON KAUÇUK YALITIM
ENSTRÜMAN KABLOLARININ YANGIN PERFORMANS TEST STANDARTLARI

Yalıtım dayanıklılığı(CI)

IEC 60331-21/23
EN 50200/BS EN 50200/VDE 0482-200

Kablo demetlerinin alev geciktiriciliği 

IEC 60332-3-24 (CATEGORY C)
BS EN 50266-2-4
VDE 0482-266-2-4
EN 50266-2-4

Tek bir kablo yada tek damarlı kabloların alev geciktiriciliği 
IEC 60332-1-2
BS EN 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2

Duman yoğunluğu testi 
IEC 61034-2
BS EN 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2

Korozif gaz tayini testi 

IEC 60754-2
BS EN 50267-2-3
VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3

Halojensizlik testi 

IEC 60754-1
EN 50267-2-1
BS EN 50267-2-1
VDE 0482-267-2-1

IEC 60228; VDE 0295; EN 60228 'e GÖRE

 • YEKPARE (SINIF 1)
 • BÜKÜLÜ (SINIF 2)
 • ESNEK (SINIF 5)

İLETKEN YAPISININ SEÇİM KRİTERLERİ

 • A) ESNEKLİK
 • ;B) BAĞLANTI TİPİ

•    Elektriksel özellikler
•    Sıcaklık direnci
•    Yanma özelliği
•    Bağlantı yöntemi

DAMAR : Yalıtımlı bir iletkenden oluşur
ÇİFT       :  İki damarın bükümünden oluşur
ÜÇLÜ      : Üç damarın bükümünden oluşur

a) Bireysel ekransız ve genel ekranlı kablolar
DAMAR : BEYAZ Her damar sırayla numaralı
ÇİFT       : SİYAH / BEYAZ Her damar aynı numaralı
ÜÇLÜ      : SİYAH / BEYAZ / KIRMIZI Her damar aynı numaralı

b)
 Bireysel ve genel ekranlı kablolar
ÇİFT  : SİYAH / BEYAZ çiftlerde numaralı þerit
ÜÇLÜ : SİYAH / BEYAZ / KIRMIZI üçlülerde numaralı şerit
Not: Damar renk kodlaması BS 5308’ e göre de yapılmaktadır.

Kablolar döşeme ve çalışma sırasında meydana gelebilecek mekanik etkilere karşı genellikle ek bir korumaya ihtiyaç duyarlar.Bu zırhlar ayrıca topraklama ve ekran koruyucu olarak işlev görürler.

» Çelik bant zırh(STA)
» Galvanizli çelik tel örgü(SWB)
» Galvanizli çelik tel (SWA)

2Y : Polietilen (PE)
2x : Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
Y   : PVC (70°C)
Yw : 105°C dayanıklı PVC
Yö : Hidrokarbonlara ve yağa dayanıklı dış kılıf
Yv Güçlendirilmiş PVC dış kılıf
Yw : 105°C dayanıklı PVC
YY : Çift dış kılıf PVC
FRLS : Düşük duman yoğunluklu PVC
H : Halojensiz (HFFR/LSZH/LSOH/FRNC)
HX : Çapraz bağlı halojensiz (HFFR/LSZH/LSOH/FRNC/yağlara ve hidrokarbonlara dirençli)
2G : Silikon kauçuk (CI,Yangına dayanıklı)

PIMF : Metal ekranlı çiftler (PSCR)
TIMF : Metal ekranlı üçlüler (TSCR)

GENEL EKRANLAR (OSCR) 

(St) : Polyester lamineli alüminyum bant+Kalaylı bakırdan toprak teli
(C) : Bakır tel örgü
(St)C : Alüminyum bant + kalaylı bakır tel örgü
(Cu B) : Bakır bant

STA : Çelik bant zırh
Q/SWB : Galvanizli çelik tel örgü
SWA: Galvanizli yuvarlak çelik tel zırh

Bina Otomasyon Kabloları
Veri İletişim Kabloları
Yangın Alarm Kabloları
Yangına Dayanıklı Ervital Kablolar
Coaxial Kablolar 
Anons Sistemleri Kabloları 

SİYAH: UV direnci
MAVİ : EX-PROFF bağlantılarda
TURUNCU: Yangına dayanıklı ürünlerde
GRİ : Dahili ortamlarda

Topluma açık yapılarda olası bir yangın sırasında insanların can güvenliği, değerli eşya ve cihazların korunması yangına müdahalenin kolaylaştırılması için mutlaka çalışması gereken acil durum emniyet devrelerine enerji ve sinyal taşıyan kablolardır. 

HFFR (LSOH) kablolar yapıları gereği yapıda ortaya çıkacak bir yangın sırasında alevi geciktirebilirler, zehirli ve korozif gaz yaymazlar, duman yoğunlukları düşüktür ancak yalıtımlarının sürekliliğinin devamı gereken elektrik devrelerinde (acil durum emniyet devreleri) kullanılamazlar. Bu devrelerin kabloları HFFR kabloların özelliklerini taşırken aynı zamanda yangın şartlarında belli bir süre yalıtımın sürekliliğini sağlamaları gerekir. Üzerinde taşıdığı enerji ve sinyali, standartlarda ve yönetmeliklerdeki minimum sürelerde taşımalıdır.

Sonuç projelerimizde, yangın esnasında akım sürekliliğine ihtiyaç duyulacak tüm alanlarda yangına dayanıklı kablolarımız kullanılmalı; dumanın tahliyeyi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek riski bulunan bölümlerde de yine zehirli ve korozif gaz yaymayan HFFR özellikli ürünlerimiz tercih edilmelidir.

Yangına dayanıklı kablo seçiminde en önemli hususlar; Kablonun uluslararası akreditasyona sahip saygın bir belgelendirme kuruluşundan sertifikalandırılmış olması ve Binaların Yangına karşı korunması hakkında yönetmelikte belirtilen kriterlere göre kablonun binanın / yapının kullanım bölgelerinde veya alanlarında öngördüğü, yangın dayanım sınıfına uygun kablo seçimidir.

Hastaneler
Okullar
Alışveriş merkezleri
Sinema ve tiyatro salonları
Metro ve karayolu tünelleri
Hava alanı terminal binaları
Oteller
Yüksek binalar
Toplu konutlar

Hastaneler
Okullar
Alışveriş merkezleri
Sinema ve tiyatro salonları
Metro ve karayolu tünelleri
Hava alanı terminal binaları
Oteller
Yüksek binalar
Toplu konutlar

  • Yalıtılmış Tek İletken Veya Kablo İçin Düşey Alev Yayılmasına Karşı Dayanıklılık Deneyi
  •    

 

   IEC 60332-1-2/EN 60332-1-2

 

    


Resim1

       Kablonun alev geciktiriciliğinin test edildiği deneydir. 45 derece açı ile kablo üzerine alev uygulanır. Kablonun üst ucundan en az 50 mm aşağısına kadar kömürleşme olmadığında kablo testi geçti kabul edilir. Kablo Dış Çapı (mm)  Alev uygulama süresi (saniye) 
D<25  60 
25<D<50  120 
50<D<75  240 
D>75  480 
    

 

   1. Düşey Olarak Monte Edilmiş, Demetlenmiş Teller Veya Kablolarda Düşey Alev Yayılımı Deneyi
   2.  

 

    IEC 60332-3-22/IEC 60332-3-24/EN 60332-3-22/EN 60332-3-24 


Resim2

     

 

    Kablonun alev yayılımının demetler halinde test edildiği deneydir.  Bir litre/metredeki yanıcı madde miktarına bağlı olarak 4 farklı kategoride adlandırılır. Bu kategoriler şunlardır:    • IEC 60332-3-22 /EN 60332-3-22                         7 litre/metre     40 dakika (CAT A)
    • IEC 60332-3-23 /EN 60332-3-23                         3,5 litre/metre  40 dakika (CAT B)
    • IEC 60332-3-24 /EN 60332-3-24                         1,5 litre/metre  20 dakika (CAT C)
    • IEC 60332-3-25 /EN 60332-3-25                         0,5 litre/metre  20 dakika (CAT D)
    Test sonunda kömürleşen kısım 2,5 metreyi geçmediği durum da kablo testi geçti kabul edilir. Bu test ile tesisat içersinde bulunan kablo demetlerinin yangın esnasında alev yayılımına etkileri test edilir.  Demet halinde kabloların alev yayılımının incelendiği zorlu bir testtir.      1. Belirtilen Şartlarda Yanan Kabloların Duman Yoğunluğunun Ölçülmesi
    2.     IEC 61034-2/ EN 61034-2         

Resim3

       

           27 m³ hacimde; yangın sırasında kablodan çıkan duman yoğunluğunun ışık geçirgenliğine bağlı olarak ölçüldüğü testtir. Standarda göre test sonunda ( Maksimum 40 dakika) ışık geçirgenliği minimum %60 olması gerekir.      1. Kabloların Yanması Sırasında Açığa Çıkan Gazlara Uygulanan Deney, Ph Ve İletkenliğin Ölçülmesi, Çıkan Gazların Asitlik Derecesinin Ölçülmesi
     2. IEC 60754-2/EN 50267-2-2

 

           

Resim4

       

 

      Sıcaklık                 :950ºC

 

      Süre                      :30 Dakika

 

      Ph                          :4,3 den az olmamalı

 

      İletkenlik             :10 µS/mm yi geçmemeli

 

       

 

      Yanma sırasında çıkardığı asit gaz ve iletkenlik değerinin ölçülmesi sağlayan testtir. Yanma sonucunda oluşan 1 litrelik asit gaz çözeltisinin iletkenlik değerinin en az 10 µS/mm ve pH oranın 4,3 üzerinde olması gerekir. Bu koşullar sağlandığında kablo testi geçti kabul edilir.

 

      1. Yangın Şartları Altında Devrenin Bütünlüğü Testi
      2. IEC 60331-21 / IEC 60331-23

 

            

Resim5

        

 

        

 

       Yatay olarak döşenen ve 750 °C deki bir yangın altında akım iletme özlediğinin test edildiği deneydir. Kablo üzerinde belirtilen FE(FE 180 vb.) değeri ile kablonun yangına dayandığı minimum süresi verilir.


        

 

        

 

       1. Acil durum emniyet devrelerinde kullanılan korumasız küçük boyutlu (20mm’den küçük çaplı) kabloların yangına karşı dayanıklılık testi.
       2. (MEKANİK ŞOKLU DEVRE BÜTÜNLÜĞÜ) EN 50200


         

 

        20 mm den küçük çaplı kablolara uygulanan bu test, 830 °C deki bir yangına ve her 5 dakikada bir 25 kg bir mekanik kuvvete dayanarak devre bütünlüğünü sağladığının testidir.  Kablo üzerinde belirtilen PH (PH 30,PH 60, PH 90, PH 120) değeri kablonun bu şartlarda çalışabileceği minimum süreyi verir. Belirtilen süre tamamlandığın da kabloda kopuk ya da kısa devre yoksa kablo testi geçti kabul edilir. İlave olarak su püskürtme düzeneği ile test koşulları geliştirilebilir. 

 

         


100_0952

         

 

         

 

         

 

         

 

        1. Acil Durum Emniyet Devrelerinde Kullanılan Korumasız Büyük Boyutlu (20mm’den Büyük Çaplı) Enerji Ve Kumanda Kablolarının Yangına Direnç Testi (Mekanik Şoklu Devre Bütünlüğü)
        2.   

 

         IEC 60331-2/ EN 50362 


             


          

 

         20 mm den küçük çaplı kablolara uygulanan testin koşulları aynen geçerlidir. Yani uygulanan sıcaklık ve mekanik şok değerlerinde bir değişme yoktur. Yalnızca 20 mm den büyük çaplı kablolara uygun bir sistem kullanılarak büyük çaplı kabloların test edilmesi mümkün kılınır.